Změna hesla

Vaše heslo musí mít minimálně 12 a maximálně 64 znaků. Heslo může obsahovat libovolnou kombinaci malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků. Pokud si přejete změnit heslo, mezi dvěma změnami hesla musí uplynout alespoň 30 minut.

Zpět na stránku přihlášení