V prázdninovém termínu 1.7. - 30.9. zapůjční systém mohou využívat pouze diplomanti / diplomantky a to v určené termíny, které dostanou do svých emailů. Provoz Digitální laboratoře o prázdninách zde.


V případě dotazu pište na Helpdesk AVU
nebo kontaktujte IT oddělení osobně.