Rezervační zápujční systém AVU

Ver 0.9b

V případě dotazu pište na Helpdesk AVU,
nebo kontaktujte IT oddělení AVU.